Klant cases

Revalidatiecentrum Revant biedt specialistische revalidatie, hartrevalidatie en longrevalidatie in de regio West-Brabant en Zeeland voor zowel kinderen als volwassenen.

Top Advies is gevraagd om na een fusie een eenduidig en consistent functiehuis op te zetten zodat:

  • binnen Revant gelijksoortige functies met dezelfde benaming, beschrijving en waardering ontstaan
  • het als stuurinstrument kan worden ingezet voor het realiseren van de organisatiedoelstellingen
  • het als stuurinstrument kan worden ingezet voor de ontwikkeling van de organisatie en zijn medewerkers
  • een koppeling mogelijk wordt met competentiemanagement, mobiliteit, jaar- en POP gesprekken en beloningsbeleid

Voor verschillende medewerkers van het Oranje Fonds hebben we individuele coach- en talentontwikkeltrajecten begeleid.

Woonstichting Vooruitgang heeft onder begeleiding van onze adviseurs verschillende instrumenten van de TMA Methode ingezet voor onder andere de organisatieontwikkeling en talentontwikkeling. Zo hebben alle medewerkers een talentenanalyse gekregen voor hun persoonlijke ontwikkeling en heeft het managementteam een competentie- en teamanalyse gedaan. Hiermee hebben ze de onderlinge samenwerking en het integraal denken verbeterd. Daarnaast hebben we in opdracht van de Raad van Commissarissen de externe zelfevaluatie begeleid.

Voor AlleeWonen stellen we resultaatgerichte  functieprofielen op, waarderen we de functies en geven in het verlengde hiervan advies op het gebied van organisatie-inrichting. Ook verzorgen we selectieassessments en potentieel onderzoeken. Ten behoeve van organisatieontwikkeling zetten we  instrumenten in zoals talentscans en assessments.